lauantai 11. helmikuuta 2017

Lutherin uskonoppi - sirpaleita Lutherin kirjoista

Reformaation 500-vuotisjuhlavuoden innoittamana aloitin lukemaan Martti Lutherin kirjoittamia kirjoja sekä hänestä kirjoitettuja elämäkertoja ja romaanejakin.

Martti Luther on varmasti lähes jokaiselle suomalaiselle tuttu nimi. Onhan pääkirkkommekin evankelisluterilainen kirkko.  Lutherin syntymästä tulee marraskuussa kuluneeksi 534 vuotta ja kuolemasta 471 vuotta.  ”Reformaatioksi kutsutaan ilmiötä, joka käynnistyi Martti Lutherin julkaistua teesinsä anekaupan väärinkäytöksiä vastaan 31.10.1517. Reformaation juuret ovat Lutherin teesejä syvemmällä historiassa. 1500-luvun alun Euroopassa – erityisesti nykyisen Saksan alueella – elettiin äärimmäisen jännittyneessä tilanteessa. Jännitystä aiheuttivat muun muassa taloudellinen kehitys, talonpoikien kurjistunut asema, poliittiset valtakysymykset ja kirkon sisäiset uudistuspyrkimykset. Rahaa ja valtaa käsitelleiden teesien julkaiseminen oli kuin tulitikun sytyttämistä räjähdysherkässä tilassa.” (lähde: Reformaatio 2017)

Ensimmäinen Lutherin kirja, jonka olen saanut luetuksi loppuun, on Lutherin uskonoppi: sirpaleita Lutherin kirjoista. Pastori K.E. Salonen on toimittanut (tarkoittaneeko samaa asiaa sana poiminut tässä teoksessa?)
Esipuheessa oli jo mielenkiintoinen maininta, että tämä teos on ilmestynyt ensin japaninkielellä. Pastori Salonen on työskennellyt lähetystyössä Japanissa. Onko hän sitten kirjoittanut tämän japaniksikin?  Lutherin uskonoppi-kirja on julkaistu SLEY:n eli Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen julkaisemana 1927.  Täytyi ensin miettiä myös, että minkä vuoden Raamattu on tuolloin ollut käytössä suomalaisilla.  20-luvun lopussa on käsittääkseni ollut käytössä vuoden 1642 tehty korjattu laitos 1859, jota on nimitetty A.W. Ingmanin ”Koetusraamattu”.  Yritin etsiä tästä Raamatusta kuvaa netistä, mutta en löytänyt tai osannut etsiä oikeasta paikasta.  Seuraavaan Raamatun käännökseen onkin mennyt tosi pitkä aika, vuoden 1933/38 Raamattu on minullekin lapsuudesta tuttu.

Tässä Lutherin uskonoppi-kirjassa mainitaan kuitenkin mm. lähdeteoksina:

Lyhyt evankeliumi-postilla / toht. Martti Luther; suomentanut J. E. Ahlgren (Suomen luth. evank.-yhdistys, 1908)
Huonepostilla / Martti Luther; uudestaan suomentanut Niilo E. Vainio (Suomen luth. evank.-yhdistys, 1902)
Kirkkopostilla I ja II (Suomen luth. evank.-yhdistys, 1883 ja 1885)
Lohdutussanoja elämän taistelussa / koottu Tohtori Martti Lutherin kirjoista; suomentanut: K. Aug. Hildén (luth. evank.-yhdistys, 1906)
Kristuksen valtakunnasta eli toisen psalmin selitys / Martin Luther; latinan kielestä suom. Gust. Dahlberg (Suomen luth. evank.-yhdistys, 1902)

Kirja on jaettu kolmeen osaan: Oppi Jumalasta, Oppi Kristuksesta, Oppi Pyhästä Hengestä

Johdanto-osio on jaettu kolmeen kappaleeseen: Uskonto, Ilmoitus ja Teologia

Uskonto on ihmisen henkilökohtainen suhde Jumalaan.” (s. 11)

Vaikka ihminen on luotu Jumalan yhteyteen, ei hän kuitenkaan turmeluksen takia kykene tätä yhteyttä omin neuvoin aikaansaamaan; Jumalan täytyy itse ilmaista itsensä ihmiselle. Tätä Jumalan itsensäilmaisemista sanotaan yleiseksi ja erityiseksi ilmoitukseksi. Yleinen ilmoitus tapahtuu ihmisen omassatunnossa, luonnossa, kansojen ja yksityisten johdatuksessa” (s. 12)

”Oikea teologia eli jumaluusoppi tarkoittaa kristillistä oppia Jumalasta, ja on sen alkuna, keskuksena ja päätöksenä Jumalan horjumaton sana, joka on ilmoitettu Raamatussa” (s. 16)

Jotenkin viehätyn näistä ehkä hiukan vanhanaikaisistakin sanoista – ehkä olen tottunut tällaiseen kieleen yhä enemmän lukiessani vanhempaa kirjallisuutta.

I. Oppi Jumalasta-osio on jaettu seitsemään osaan: Raamattu, Jumala, Luominen, Synti, Jumalan armopäätös, Jumalan kaitselmus ja Ajan täyttyminen

"Raamattu on Jumalan kirja; se on alusta loppuun Jumalan sanaa."  "Pyhä Henki on näet innoittanut Raamatun kirjoittajat niin, että heidän kirjoituksensa ovat Jumalan kirjoituksia eikä ihmisten, vaikka ovatkin ihmisten kautta" (s. 21)

Tietomme Jumalasta perustuu Jumalan itsensäilmoittamiseen” (s. 36)

Jumala on sanansa kautta luonut sekä näkyvän että näkymättömän maailman” (s. 44)

Jumalan luomistyön tarkoituksena oli se, että ihmiskunta eläisi onnellisena Jumalan yhteydessä. Synnin tähden tämä alkuperäinen suunnitelma pirstoutui, mutta Jumalan rakkaus etsi toisen keinon, jonka kautta ihmiskunnalla on uusi tie Jumalan yhteyteen. Jumala teki päätöksen, että Hänen Poikansa oli tuleva ihmiseksi ja lunastava langenneen ihmiskunnan.” (s. 58)

II: Oppi Kristuksesta-osio on jaettu kuuteen osaan: Vapahtaja Jeesus Kristus, Jeesuksen Kristuksen työstä yleensä, Kristuksen profetaallinen virka, Kristuksen ylimäispapillinen virka, Kristuksen kuninkaallinen virka, Kristuksen alennustila ja ylennystila

Oppi Kristuksesta-osio on helpointa luettavaa, sillä Jeesuksen tunteminen Raamatun kertomuksien kautta on tutuinta osaa Raamatussa.  Onhan tämä kirjan teksti melko vanhahtavaa näin 2010-luvulle ja hiukan liian paatoksellistakin. Jos pappi saarnaisi jumalanpalveluksessa näillä sanoilla ja tavalla kuin tässä kirjassa, en taitaisi minäkään jaksaa kuunnella Jumalan sanaa sunnuntaisin. Parhaita saarnoja ovat nykyaikaan liitetyt asiat ja vertauskuvat, joihin liittyy myös menneet ajat ja Raamatun sana.

III. Oppi Pyhästä Hengestä-osio on jaettu kymmeneen osaan: Pyhä Henki, Pyhän Hengen työstä, Armonvälikappaleista yleensä, Jumalan sana armonvälikappaleena, Kaste armonvälikappaleena, Herran ehtoollinen armonvälikappaleena, Pyhän Hengen armovaikutukset yksilössä, Pyhän Hengen työ seurakunnassa, Pyhän Hengen kasvattama sisäinen uskon elämä, Kristillinen siveysoppi

Kolmas persona jumaluudessa on Pyhä Henki; Hän on sekä Isän että Pojan Henki” (s. 113)

Sittenkuin Herra Kristus oli lunastustyönsä päättänyt ja astunut voittajana taivaaseen, lähetti Hän määrätyn ajan kuluttua Pyhän Hengen, joka sovelluttaa Kristuksen hankkiman pelastuksen hengellisesti kuolleisiin ihmisiin. Pyhän Hengen erikoistehtävä on siis se, että Hän saattaa ihmisen lunastusarmon nautintoon ja elämänyhteyeen Jumalan kanssa” (s. 114)

… ovat Jumalan sana ja sakramentit ne välineet, joiden kautta Pyhä Henki vaikuttaa” (s. 121)

Raamattu, joka on Jumalan oma sana, sisältää historiana ja oppina Jumalan pelastussuunnitelman ihmiskuntaan nähden.” (s. 125)

Kaste ei ole paljas vesi, vaan sellainen vesi, joka on Jumalan käskyyn suljettu ja Jumalan sanan kanssa yhdistetty.”  (s. 139-140)

Herran ehtoollinen on Herramme Kristuksen asettama pyhä toimitus, jossa Hän siunatussa leivässä ja viinissä antaa meille ruumiinsa ja verensä. Ehtoollinen ei ole siis vain muistoateria, vaan todellinen armonväline ja samalla toimitus, jota seurakunnan Herran käskynä tulee viimeiseen päivään asti noudattaa.” (s. 150)

Kun Pyhä Henki on kasteen ja evankeliumin sanan kautta synnyttänyt ihmisessä uuden elämän: uuden mielen, pitää Hän jatkuvasti huolta siitä, että tämä elämä ei sammu.” (s. 179)

Kirjan lopussa Loppuhuipentuma-osiossa käsitellään lyhyesti sieluntilaa kuoleman jälkeen, Kristuksen tulemista, kuolleitten ylösnousemista, viimeistä tuomiota ja iankaikkisuutta.
Näin maallikkona ja uskonelämässään hapuilevana ja etsivänä jää paljon asioita pohdittavaksi. Miten Lutherin uskonoppi eroaa muista kristillisistä uskonopeista…. Ehkä ensi vuonna ehdin tutustumaan johonkin toiseen historialliseen kristittyyn vuosisatojen varrelta.

Lutherin uskonoppi: sirpaleita Lutherin kirjoista, SLEY, 1927
poiminut K.E. Salonen, pastori
mistä hankittu: lainatu Kauhavan kaupunginkirjasto


1 kommentti:

  1. Olen lukenut joitain Lutherin kirjoja ja hänestä kirjoitettuja elämäkertoja ym. En kuitenkaan tätä. Hän on mielenkiintoinen henkilö ja hänellä on minusta hyvä opetus esim. armosta.

    VastaaPoista