torstai 8. kesäkuuta 2017

OlenNainen: olennaisista asioista naisille

Kirsti Ijäs on kirjoittanut kirjan OlenNainen: olennaisista asioista naisille. Kirja on syntynyt OlenNainen-päivien kokemusten pohjalta. Päiviä on järjestetty useilla paikkakunnilla  yhteistyössä paikallisseurakuntien ja Suomen Raamattuopiston kanssa.

Naisen rakkaus ja viha

"Rakkaus ja viha ovat yleensä käytössä tunnesanoina. Rakkauteen ja vihaan kuuluu paljon enemmän voimaa ja sisältöä kuin pelkkiin tunteisiin. Rakkauteen ja vihaan sisältyy myös järkeä ja tahtoa, tekoja ja kieltämyksiä, luovuutta ja kekseliäisyyttä " (s. 29)

Naisen kateus ja kiitollisuus

"Naiset ilmaisevat kateutensa usein epäsuorasti selän takana esimerkiksi panettelemalla kateuteunsa kohdetta. Kateuden kohteena voi olla toisen naisen ulkonäkö, vaatetus, varallisuus, perhe, komea mies ja menestyvät lapset, kuuluisat ystävät." (s. 32)

"Kiittämättömyys ja siitä johtuvan häpeänsä saa myös anteeksi. Kiitosmieli auttaa arkisissa askareissa ja tukee läheisissä ihmissuhteissa silloinkin, kun toisen erilaisuus kiusaa ja ärsyttää." (s. 51)

Naisen pelot ja rohkeus

"Lasten kasvattaminen on monien mielestä nykyisin niin vaativaa, että siinä tuntee itsensä lähes aina huonoksi ja puutteelliseksi Äidit ovat erityisen herkkiä syyllistymään tehtävässään. Huolet ja pelot vievät helposti mennessään ilon ja kiitollisuuden, jonka lapsi tuo mukanaan perheeseen. Huolia lapsista tuntuu riittävän kaikkiin elämänvaiheisiin" (s. 62)

Naisen kriisit

"Toiset meistä näyttävät selviytyvän kriiseistään helpommin kuin toiset. Olkoon tilanne mikä hyvänsä, me kaikki tarvitsemme kriiseissämme rakentavaa vuorovaikutusta toiseen tai toisiin ihmisiin voidaksemme selvitellä tunteitamme ja mahdollisuuksiamme jatkaa eteenpäin." (s. 71)

"Henkilökohtainen uskonsuhde Jumalaan antaa turvaa ja lohdutusta elämän kriiseissä ja ahdingoissa. Mahdollisuus rukoilla, lukea ja kuunnella Jumalan sanaa ja elää seurakunnan yhteydessä hoitavat suhdetta Jumalaan." (s. 84)

Naisen jaksaminen ja hyvinvointi

"Oman hyvinvoinnin kohentamisen pitäisi kuulua jokaisen naisen ohjelmaan. Siitä ei kuitenkaan saa tulla uutta stressin aiheuttajaa, vaan kokemus siitä, että on hyvä olla. On tärkeää aika ajoin pysähtyä kuuntelemaan omaa elimistöä ja sen tarpeita, omia tunteita ja ajatuksia." (s. 97)

Naisen arvot ja asenteet

"On hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään, mitä arvomme ovat  ja millainen on ihmiskäsityksemme ja mitä ne elämäämme vaikuttavat." (s. 103)

"Me olemme erilaisia naisia voimavaroiltamme, luonteeltamme, taustoiltamme, perinteiltämme, arvoiltamme, iältämme, koulutukseltamme, lahjoiltamme ja terveydeltämme..." (s. 110)

Vapautettu nainen

"On viisainta pysähtyä kysymään, kuka minä olen. Millainen haluan olla, miten itseni esitellä? Saanko olla sellainen, joksi olen luotu? Roolit ja tehtävät, jotka eivät sovi minulle, ovat kuin kahleita." (s. 113)

Kirsti Ijäs: OlenNainen: olennaisista asioista naisille, Perussanoma, 2008
Ulkoasu: Teemu Junkkaala/gstj.fi
Mistä hankittu: lainattu Kauhavan kaupunginkirjasto


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti