tiistai 27. helmikuuta 2018

Elävä hiljaisuus

Uuden vuoden alussa etsin kirjaston Finnasta kirjoja sanahaulla ”hiljaisuus”. Yksi löytämistäni kirjoista oli Seppo Häyrysen ja Paavo Rissasen kirjoittama teos Elävä hiljaisuus – johdatus sanattoman rukouksen tielle. Kirjan takakannessa sanotaan: ” Elävä hiljaisuus on kokonaisesitys hiljaisuuden viljelystä kristikunnassa, samalla kun se antaa monipuolisen kuvan Suomen luterilaisen kirkon piirissä elpyneestä hiljaisuuden etsinnästä.”

Seppo Häyrynen on kirjoittanut Hiljaisuudelle avautuminen-osion ja Paavo Rissanen kirjan toisen osion, Hiljaisuus, uskon syvyys

HILJAISUUDELLE AVAUTUMINEN

Hiljaisuus ja elämän puhuttelu

Hiljaisuus on minulle varhainen aamu metsässä, yksinäinen hetki saunassa, kynttilän liekin katselu hämärässä. Se voi olla myös hetki, kun olen yksin kotona, eikä mikään laite ole päällä – kuuluu vain seinäkellon raksutus, lintujen liverrys ulkona tai tuulen tuiverrus talon nurkissa.  Saan vain istua ja olla hiljaa ajatuksineni – hiljaa rukoillen.

Hiljaisuuden tietoisuus, että se ei ole kuitenkaan pysyvää. Voin palata arjen elämän äänien pariin, perheeni tulee jossain vaiheessa kotiin. Mutta entä jos asuisin yksin, eikä minulla olisi yhtään ystävää? Jos en rohkenisi mennä kohtaamaan toista ihmistä? Tai läheiseni olisi ikuisesti poissa…. Kestäisinkö hiljaisuutta?

Hiljaisuuden olemuksesta

Hiljentymään ja odottamaan opetettu ihminen on ottanut pitkän askelen eteenpäin itsetuntemuksen tiellä. Hän on alkanut ymmärtää käsillä olevan hetken arvon, sen lukemattomat mahdollisuudet ja läsnä olevaan kätkeytyvän elämän rikkauden.” (s. 23)

Hiljaisuuden elävä perinne

Rukoilijan hiljaisuus on tarkkaavaista valppautta ja kuuntelemista. Hän pyrkii tulemaan niin vapaaksi itsestään ja omastaan, että voi kuulla Jumalan puheen.” (s. 32)

Korven isien ja äitien hengelliselle kilvoittelulle on ollut tunnusomaista yksityinen ja yhteinen – seuratilaisuuksissa tapahtuva sanantutkistelu.  Liikkeen oman veisuu- ja lauluperinteen vaaliminen – sisimmän tuntoja kuunteleva sisäistynyt veisuu ja laulu on ollut herätysliikkeittemme huolella vaalima rikkaus.” (s.  36)

Hiljaisuuden vaaliminen tänään

Hiljaisuus voi paljastaa hiljentyjälle sellaista, mitä hän toimeliaisuuden keskellä on onnistunut torjumaan tietoisuudestaan. Kristinuskon jumalakuvalle on ominaista syvyyteen katsominen – enemmänkin: syvyyteen, kärsimiseen ja kuolemaan laskeutuminen. Tästä syystä kristityn kilvoittelu hiljaisuudessa oman elämänsä syvyyden kohtaamisessa tapahtuu turvallisessa yhteydessä.” (s. 41)

1. Raamatuntutkistelu tai muu hiljentävä lukeminen
2. Raamatun jatkuva, luku luvulta ja kirja kirjalta edistyvä lukeminen
3. Mietiskelevä lukeminen – muutaman Raamatun jakeen lukeminen
4. Hiljaisen rukouksen ja mietiskelyn tie
5. Mietiskely – raamattumeditaatio: Muistaminen – Ymmärtäminen – Tahtominen
6. Hiljaisuuden vaaliminen

Neljä tapaa hiljentyä rukoukseen
Sanallinen rukous
Sanaton rukous
Jumalan teot ihmisessä
Kaste

Rukous ei ole suoritus eikä ansio. Säännöllinen hiljentyminen rukoukseen ja hiljaiseen tutkisteluun.  Huokaileva rukous.  Rukouksen yhteisyys ja yhteys avaa ihmisenä olemiseen myönteisen näkökulman. 

Hiljaisuuden retriitti

Tässä osiossa kerrotaan, millaista on hiljaisuuden retriitissä – kunpa minäkin jonain päivän voisin sellaiseen osallistua….

HILJAISUUS, USKON SYVYYS

Usko on yhteyttä

Kun ihminen kokee Jumalan puhuttelevan häntä, hänessä syntyy uusi tietoisuus. Hän saa kysymyksiinsä vastauksia, jotka muovaavat hänen kuvansa itsestään ja maailmastaan, jossa hän elää.” (s. 87)

Paavo Rissanen käsittelee uskon yhteyttä teologisesti, joka minulle maallikkona on hiukan vaikeata ymmärtää. 
Hartauselämän historia Euroopassa on mielenkiintoista luettavaa.  Millaista on ollut keskiajan usko ja tieto. Miten reformaatio vaikutti. 

Yhteys toteutuu rukouksessa

Sanallinen rukous, oratio
- Rukous Jumalalle tuotuna pyyntönä
- Liturginen rukous
- Rukoushuokaukset ja Jeesus-rukous

Mietiskelevä rukous, meditaatio
Mietiskelevän rukouksen lähtökohtana on yleensä hengellinen lukeminen, lectio divina jossa ihminen pyrkii sisäistämään koko olemuksellaan lukemansa tekstin ja antaa sen vaikuttaa itseensä.” (s. 138)

Sanattoman rukouksen tie
”…ettei, rukous ole jotakin, mitä aktiivisesti tuotetaan, vaan jotakin, mikä on jokaisessa ihmisessä syvimmillään. Isä, Poika ja Henki asuvat meissä.  Heidän vastavuoroinen rakkautensa on alkurukous.” (s. 162)

Hiljaisuuden näköaloja
Kun hiljaisuus alkaa elää ihmisessä, hänessä syntyy uusi tapa hahmottaa todellisuuttaan. Erityisesti hänen kuvansa omasta itsestään voi muuttua ratkaisevasti.” (s. 172)

Seppo Häyrynen - Paavo Rissanen: Elävä hiljaisuus, Kirjapaja, 1990
Kansi: Maija Sohlman
Mistä hankittu: lainattu Lapuan kaupunginkirjastoEi kommentteja:

Lähetä kommentti