tiistai 30. lokakuuta 2018

Löydä lahjasi: Armolahjat seurakuntaa rakentamassa

C. Peter Wagnerin on kirjoittanut kirjan Löydä lahjasi: Armolahjat seurakuntaa rakentamassa.
Charles Peter Wagner (1930-2016) oli teologi, missiologi, lähetystyöntekijä, kirjailija, opettaja ja perustaja muutamissa kristillisissä organisaatioissa.

Ajankohtaista uskossa -blogissa on mielenkiintoinen kirjoitus Wagnerista ja hänen perustamasta liikkeestä Uusi apostolinen uskonpuhdistus (New Apostolic Reformation = NAR). Nämä amerikkalaiset liikkeet menevät jo minun uskontotietämyksen ja ymmärryksenkin ylitse – miten paljon näitä kristillisiä liikkeitä maailmalla onkaan…

Mutta armolahjat kiinnostavat minua, niistä puhuimme viime syksynä Alfa-kurssillakin ja tämä Wagnerin kirja on yksi kirjasuosituksista Alfa -kurssin työkirjassa. Siksi olen tämänkin kirjan lukenut.

Wagner on kirjoittanut tämän kirjan jo 1979, joten kirjan julkaisemisesta tulee kohta kuluneeksi 40 vuotta. Kirja on suomennettu 1992 – 26 vuotta sitten.

Suomenkielisessä lukijalle tekstissä sanotaan:

”Löydä lahjasi” lähestyy kysymystä armolahjoista hyvin käytännöllisesti kristillisen seurakunnan ja Kristuksen kirkon olemuksesta ja tehtävästä käsin.  Kirjan kirjoittajan Fullerin teologisen seminaarin Kirkon kasvun professorin C. Peter Wagnerin näkökulmana armolahjoihin ja niiden tarkoitukseen on lähetystyön välttämättömyys ja ehdottomuus yksityiselle ja koko kirkolle. Wagnerin mukaan armolahjat ovat lähetyskäskyn toteuttamista, kirkon kasvua varten. 

On hyvä tietää, että Wagner ei halua sitoa näkemystään armolahjoista minkään tietyn kristillisyydennäkemyksen opinkäsityksiin. Hän ei sitoudu mihinkään tunnustukselliseen dogmatiikkaan, vaan haastaa lukijansa asettamaan Raamatun opetuksen armolahjoista kunkin omaan hengelliseen taustaan.

Kirjassa mainitaan 27 armolahjaa:
Profetoiminen, Palveleminen, Opettamisen armolahja, Kehottaminen, Antaminen, Johtaminen, Laupeuden harjoittaminen, Viisauden sanat, Tiedon sanat, Usko, Parantaminen, Voimateot, Henkien erottaminen, Kielilläpuhuminen, Apostolin armolahja, Avustaminen, Seurakunnan hallitseminen, Evankelistan armolahja, Paimenen armolahja, Naimattomuuden armolahja, Köyhyyden armolahja, Marttyyriuden armolahja, Vieraanvaraisuuden armolahja, Lähetystyöntekijän armolahja, Rukouksen armolahja ja Henkien ulosajamisen armolahja.

Tämä on yksi tapa luokitella armolahjoja. Wagner kirjoittaa, että eräät perinteiset helluntailaiset puhuvat yhdeksästä armolahjasta ja käyttävät 1. Kor 12:8-10:n luetteloa. Jotkut jakavat armolahjat motivaatio-, toiminta- ja ilmaisulahjoihin. Toiset käyttävät termejä ”puhelahjat”, ”palvelulahjat” ja ”yliluonnolliset lahjat”.

On aivan ilmeistä, että ei ole olemassa mitään jumalallisen innoituksen luomaa armolahjojen luokitusperustetta, ja jos käyttämäsi luokittelu toimii, pitäydy siinä.” (s. 58)

1 Tietämättömyys ei ole autuasta

”Kuka tarvitsee tietoa Pyhän Hengen lahjoista? Sinä tarvitset jos:
1. Olet kristitty
2. Uskot, että Jeesus on Herrasi, rakastat häntä ja haluat seurata häntä
3. Haluat, että oma seurakuntasi on terveellä tavalla toimintakykyinen, puoleensavetävä ja alati kasvava joukko ihmisiä, jotka heijastavat Jumalan rakkautta omassa yhteisössään

Tässä kirjassa selitään Kristuksen ruumis -käsitettä. Mietinkin tätä yhtenä sunnuntaina, kun saarnan pitäjä puhui Kristuksen ruumiin jäsenistä. Minulle käsite oli silloin ihan uusi. Wagner selittää näin:

Koska Raamattu sanoo, että kristityt ovat yhtä ruumista Kristuksessa, Kristuksen ruumis tarkoittaa siis uskovien joukkoa. Toisissa raamatunkohdissa ruumilla tarkoitetaan nimenomaisesti seurakuntaa.” (s. 23)

…jokaisella Jeesukseen uskovalla Kristuksen ruumiin jäsenellä on ainakin yksi armolahja, mahdollisesti useampiakin.” (s. 25)

Armolahja on erityinen ominaisuus, jonka Pyhä Henki on Jumalan armon mukaisesti antanut jokaiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle käytettäväksi seurakuntaruumiin yhteydessä.”  (s. 27)

Armolahjoja voidaan käyttää väärin monella tapaa. Äärimmäisyyksiä on joskus kuvattu osuvasti sanoilla karisfobia tai karismania. Jotkut ovat tietoisia armolahjoihin kätkeytyvistä mahdollisuuksista ja käyttävät niitä saadakseen valtaa ja varallisuutta, kostaakseen lähimmäisilleen tai hyötyäkseen toisista uskovista.” (s. 36)

2 Armolahjojen luettelo – avara lähestymistapa

Käsittelen armolahjoja siinä järjestyksessä kuin ne nousevat esiin luontevasti kirkon kasvun kannalta.” (s. 41)

Room. 12
Profetoiminen, Palveleminen, Opettaminen, Kehottaminen, Antaminen, Johtaminen ja Laupeuden harjoittaminen

1 Kor. 12
Viisauden sanat, Tiedon sanat, Usko, Parantaminen, Voimateot, Henkien erottaminen, Kielilläpuhuminen, Kielten selittäminen, Apostolin armolahja, Avustaminen ja Seurakunnan hallitseminen

Ef. 4
Evankelistan armolahja ja Paimenen armolahja

Uudessa testamentissa mainitaan ainakin viisi muuta lahjaa:
Naimattomuuden armolahja, Köyhyyden armolahja, Marttyyriyden armolahja, Vieraanvaraisuus ja Lähetystyöntekijän armolahja.

Naimattomuuden armolahja
”… naimattomana olemisessa ei itsessään ole mitään arvokasta, vaan lahjan haltijan tulisi sen ansiosta pystyä käyttämään tehokkaammin muita lahjojaan. Naimattomuuden armolahjaa tarkasteltaessa on aina nähtävä, millä tavoin kristitty sen avulla voi rakentaa Kristuksen ruumista.” (s. 48)

Tähän armolahjaan en osaa sanoa mitään. Naimattomuus on jokaisen henkilökohtainen asia niin kuin pitäisi olla parisuhteenkin. Kumpikin ”status” sisältää kipeitäkin asioita, eikä sen mukaan pitäisi ketään ihmistä arvottaa.

Marttyyriuden armolahja
Marttyyriuden armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus. Lahjan saanut on valmis kärsimään ja kuolemaan uskon tähden. Sille on tunnusomaista iloinen ja voitokas suhtautuminen, joka antaa Jumalalle kunnian.” (s. 49)

Täällä Suomessa ei osaa ajatella, mitä on olla lähetystyöntekijä vieraassa maassa jatkuvan uhan alla tai maan kansalainen, joka kääntyy kristityksi ja tulee vainotuksi oman kansansa kautta.

Vieraanvaraisuuden armolahja
Vieraanvaraisuuden armolahja on Jumalan jollekin Kristuksen ruumiin jäsenelle antama erityinen ominaisuus, joka saa kristityn pitämään kotinsa ovet avoinna ja ottamaan ruokaa ja yösijaa tarvitsevat sydämellisesti vastaan.” (s. 51)

Heitä, maanhiljaisinakin pidettyjä kristittyjä löytyy täältä Suomestakin. Avuntarvitsijoita löytyy varmasti jokaisesta kaupungista…

Rukouksen armolahja
Rukouksen armolahja on Jumalan jollekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus. Rukouksen lahjalla varustettu rukoilee pitkien ajanjaksojen kuluessa säännöllisesti tiettyjen asioiden puolesta. Hän saa selviä rukousvastauksia keskimäärin useammin kuin muut kristityt.”  (s. 55)

Toivottavasti tämä armolahja ei lannista ihmisiä, joilla sitä ei ole. Pienikin rukous, pienikin huokaus Jumalan puoleen on yhtä tärkeä ja rakas.

3 Mitä armolahjat eivät ole. Neljä väärinkäsitystä

Luonnonlahjat ovat osa niitä piirteitä, joiden ansiosta ihminen on ainutlaatuinen persoona.”  (s. 61)

Luonnonlahjoilla ei ole mitään tekemistä sen seikan kanssa, onko ihminen kristitty ja Kristuksen ruumiin jäsen.” (s. 62)

Hengen hedelmä on seurausta kristityn normaalista kasvusta, Pyhän Hengen täyteydestä ja kypsymisestä Kristuksen kaltaisuuteen.” (s. 64)

Hengen hedelmiä ei ole mahdollista löytää, kuten armolahjoja, vaan kehittyvät, kun uskova vaeltaa Jumalan Pyhän Hengen johdatuksessa.” (s. 64)

Antamisen armolahja
Antamisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, joka tekee kristitylle mahdolliseksi uhrata maallista omaisuutta iloisesti ja avokätisesti Jumalan valtakunnan työhön.” (s. 69)

Tämäkin armolahja voi tuntua vähäisestä antavalle ahdistavalta, onko avokätisesti antava parempi kristitty, siitähän ei pitäisi olla kysymys.

Köyhyyden armolahja
Köyhyyden armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, jonka ansiosta kristitty luopuu vapaaehtoisesti aineellisesta hyvinvoinnista ja voidakseen paremmin palvella Jumalaa omaksuu köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten elämäntavan.”  (s. 70)

Sana ”vapaaehtoisesti” on tärkeä, sillä se erottaa köyhyyden lahjan saaneet niistä ihmisistä, joiden köyhyys aiheutuu hallitsemattomista sosiaalisista olosuhteista.” (s. 70)

Henkien erottamisen armolahja
Henkien erottamisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama kyky tietää, onko jokin asia lähtöisin Jumalasta, ihmisestä itsestään vai onko se demonisten voimien aikaansaama.” (s. 74)

Tämä armolahja tuntuu hiukan pelottavalta, mistä voi olla varma, ettei ihminen käytä väärin tällaista armolahjaa…

Henkien ulosajamisen armolahja
Henkien ulosajamisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen kyky ajaa ulos riivaajia ja pahoja henkiä.” (s. 75)

Tämä armolahja on myös arveluttava, liian paljon on kuullut tämän väärinkäytöstä ja elokuvien/dokumenttien antama kuva ei ole ollut hyvä.

4 Kuinka pääsin selville lahjoistani ja kuinka sinä voit löytää omat armolahjasi

Viisi askelta

Sinun on oltava kristitty
Sinun täytyy uskoa, että Jumala on antanut kristityille armolahjoja
Sinun on oltava halukas käyttämään armolahjaasi
Sinun on rukoiltava

1 askel: tutki mahdollisuutesi
Tutkimalla Raamattua, selvittäen oman seurakunnan suhtautuminen armolahjoihin, lukien kirjallisuutta armolahjoista, tutustuen uskoviin jotka ovat löytäneet armolahjansa ja keskustellen armolahjoista.

2 askel: kokeile niin monia armolahjoja kuin voit

3 askel: tutki tunteitasi
Uskonkin, että Jumalan suunnitelmaan kuuluu lahjojemme ja tunteidemme tasapainottaminen siten, että jos meillä on armolahja, sen käyttäminen tuntuu meistä hyvältä.” (s. 91)

4 askel: tarkkaile toimintasi vaikutuksia

5 askel: odota varmistusta toisilta kristityiltä

Opettamisen armolahja
Opettamisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus välittää Raamatun totuuksia siten, että kuulijat ymmärtävät ja sisäistävät opetetun ja seurakunta kasvaa siten terveeksi ja palvelevaksi yhteisöksi.” (s. 94)

5 Seurakunnan pappi ja hänen lahjayhdistelmänsä

Paimenen armolahja
Paimenen armolahja on erityinen ominaisuus, jonka Jumala antaa joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille. Paimenen lahjan saanut voi ottaa pitkäksi aikaa vastuuta uskovien ryhmän hengellisestä hyvinvoinnista.” (s. 106)

Kehottamisen armolahja
Kehottamisen armolahja on Jumalan joillekin kristityille antama ominaisuus. Sen avulla nämä välittävät Kristuksen ruumiin muille jäsenille rohkaisua ja kehotuksen sanoja, joilla on vapauttava ja eheyttävä vaikutus” (s. 113)

Seurakunnan hallitsemisen armolahja
Hallitsemisen armolahja on erityinen ominaisuus, jonka Jumala antaa joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille. Se auttaa tunnistamaan jonkin seurakunnan toiminnon senhetkiset ja myöhemmät päämäärät sekä laatimaan niiden toteuttamiseen tarvittavat suunnitelmat.” (s. 114)

Uskon armolahja
Uskon armolahja on erityinen kyky, jonka Jumala antaa joillekin kristityille. Se auttaa ymmärtämään, mitä Jumala aikoo tehdä, ja uskomaan, että se myös toteutuu.” (s. 116)

Johtamisen armolahja
Johtamisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, joka auttaa heitä asettamaan tulevaisuudelle Jumalan mielen mukaiset tavoitteet. Ne ilmoitetaan toisille niin, että he tekevät yhdessä työtä vapaaehtoisesti ja tasapainoisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja Jumalan kunniaksi.” (s. 117)

6 Evankelista ja kirkon kasvu

Evankelistan armolahja
Evankelistan armolahja on Jumalan joillekin kristityille antama erityinen ominaisuus, jonka ansiosta nämä kykenevät seurakunnan palvelijoina välittämään ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta sekä henkilökohtaisesti ihmiseltä ihmiselle että erilaisille kuulijakunnille siten, että Jumalan Henki pääsee evankeliumin kautta kutsumaan ihmisiä henkilökohtaiseen uskoon ja sitoutumaan Herraamme.” (s. 123)

7 Lähetystyöntekijän armolahjan löytäminen

Lähetystyöntekijän armolahja
Lähetystyöntekijän armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, joka toimii yhdessä muiden armolahjojen kanssa ja varustaa kristityn palvelemaan vieraan kulttuurin keskellä.” (s. 141)

Apostolin armolahja
Apostolin armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, joka varustaa johtamaan seurakuntaa tai perustamaan uusia seurakuntia. Tähän liittyy erityinen hengellinen auktoriteetti, jonka seurakunnat hyväksyvät ja jota ne kunnioittavat.”  (s. 144)

8 Kristuksen ruumiin muut jäsenet

Tiedon sanat
”Tiedon sanojen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus. Se auttaa löytämään, ymmärtämään ja pukemaan sanoiksi totuuksia ja ajatuksia, jotka ovat tärkeitä kirkon kasvulle ja hyvinvoinnille.” (s. 150)

Raamatun kääntäjät, tutkijat

Viisauden sanat
Viisauden armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, jonka saaneelle on selvää, mitä Pyhä Henki kulloinkin tahtoo. Hän voi oivalluksenomaisesti ymmärtää, miten tuttuja totuuksia tulee parhaiten soveltaa seurakunnan erityisongelmien ratkaisemiseen.” (s. 152)

Laupeuden harjoittamisen armolahja
Laupeuden harjoittamisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, joka tekee mahdolliseksi tuntea aitoa myötätuntoa ja armahtavaa rakkautta sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla on suuria fyysisiä, psyykkisiä tai hengellisiä vaikeuksia. Tämä armolahja johtaa iloiseen käytännön palveluun, joka heijastaa Kristuksen rakkautta ja poistaa lähimmäisen hädän tai lievittää sitä.” (s. 153-154)

Avustamisen armolahja
Avustamisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, jonka vaikutuksesta kristitty käyttää omia lahjojaan toisten avuksi siten, että heidän lahjansa tulevat entistä paremmin käyttöön.” (s. 155)

Kirjassa mainitaan haamukirjoittajat, jotka avustavat kirjoittamalla tunnetuille kristityille julistajille kirjoja ja saarnoja.

Palvelemisen armolahja
Palvelemisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, jonka ansiosta kristitty näkee, missä tarvitaan apua, ja ymmärtää siinä auttamisen Jumalan antamaksi tehtäväksi.” (s. 156)

Palvelemisen lahja on niitä hiljaisuudessa toimivia lahjoja, joiden avulla ei päästä otsikoihin (s. 157)

Profetoiminen
Profetoimisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus. Sille on tyypillistä, että ihminen saa suoraan Pyhältä Hengeltä viestin Jumalan kansaa varten ja kykenee välittämään sen seurakunnalle.” (s. 159)

Kielilläpuhuminen
Kielilläpuhumisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, jota käyttävä voi (a) rukoilla kielellä, jota ei koskaan ole opiskellut, tai (b) välittää seurakunnalle viestejä Jumalalta Hengen vaikutuksesta kielellä, jota ei ole opiskellut.” (s. 161)

Kielten selittämisen armolahja
Kielten selittämisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus, jonka saanut tulkitsee kielilläpuhutun yleisesti ymmärrettäväksi sanomaksi.” (s. 164)

Voimateot
Voimatekojen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus. Ihmeet ja voimateot tapahtuvat Jeesuksen nimessä. Myös uskossa osattomat huomaavat, että nämä teot ovat Jumalan aikaansaamia.” (s. 165)

Tämä armolahja tuntuu myös pelottavalta, mitä jos sitä käytetään väärin?

Parantaminen
Parantamisen armolahja on Jumalan joillekin Kristuksen ruumiin jäsenille antama erityinen ominaisuus. Lahjan saaneella on kyky parantua ja eheyttää Jeesuksen nimessä Pyhän Hengen voimalla lääkintäkeinoista riippumattomalla tavalla.” (s. 167)

Parantamisen armolahja ei anna kristitylle yliluonnollista valtaa sairauteen nähden. Uskova on ainoastaan kanava, jonka kautta Jumala toimii silloin kun hän haluaa parantaa jonkun.”  (s. 167)

Tämä armolahja saattaa myös aiheuttaa ahdistusta ja ehkä vihaakin, miksi Jumala ei halua kaikkien parantuvan?

9 Viisi askelta kasvuun armolahjojen avulla

1 askel: sovitaan toiminnan peruslinjat
Mikä onkaan kirkkoni (evankelisluterilaisen kirkon) kanta armolahjoihin? Seurakunnan tapahtumissa on ollut ainakin kielilläpuhumista, josta en oikein tiedä mitä ajatella. Minua se ei häirinnyt, mutta en oikein tuntenut sitä ”tarpeelliseksikaan”.

2 askel: kasvuprosessin aloittaminen
Nämä seurakuntaan/kirkkoon liittyvät asiat ovat mielenkiintoisia, mutta en osaa ottaa kantaa tähän asiaan, kun en ole kirkon kantaan perehtynyt.

3 askel: armolahjojen ja kasvun rakenne

Kirkon kasvu -liikkeen perustajan Donald McGavaranin viisiosainen työntekijäluokitus:

1. Luokka: palkattomat vapaaehtoistyöntekijät, jotka toimivat seurakunnan sisäisissä tehtävissä
2. Luokka: palkattomat vapaaehtoistyöntekijät, jotka toimivat seurakunnan ulkopuolella, esim.        evankelioimistyössä
3. Luokka: palkattomat tai osa-aikaisessa työsuhteessa olevat henkilöt, joiden tehtävänä on uusien seurakuntien tai lähetyskohteiden perustaminen
4. Luokka: kirkon palkkalistoilla olevat vakinaiset työntekijät
5. Luokka: kirkon keskushallinnon tai seurakuntayhtymien palveluksessa oleva hallinnollinen henkilöstö

4 askel: ota lahjasi esiin

Motivoi seurakuntalaisesi saarnatuolista käsin
Tutki Raamatun opetusta armolahjoista
Auta aikuisia löytämään armolahjansa
Järjestä armolahjoja käsitteleviä kursseja
Aseta lahjojen käytölle aikataulu
Tutki armolahjoja jatkuvasti

5 askel: odota Jumalalta siunauksia

Mikä on minun armolahjani? Onko minulla sellaista ja uskaltaisinko sitä käyttää? Näitä ajatuksia jään pohtimaan. Osa tämän kirjan ajatuksista tuntuu vieraalta minun omalle vakaumukselleni. Jotenkin vierastan kadotukseen pelastamiselta -käsitettä. Miten minä voisin päättää, kun on kadotukseen menossa… miten minä voisin päättää, millä tavoin usko Jumalaan pitäisi jokaisessa ihmisessä näkyä….

Armolahjat ovat kuitenkin kiehtova ja mielenkiintoinen aihe, joten myöhemmin lainaan Eepos-kirjastoista näitä muitakin kirjoja:

Aarni Voipio: Suomalaisia unisaarnaajia, Otava, 1919
Viro Voitto: Kymmenen päivän valo : parantamisen armolahjan tuntumassa, Kirjayhtymä, 1975
Risto Santala: Armolahjoista armon tasolta, Karas-Sana, 1977
V.C. Pfizner: Pyhä Henki ja armolahjat, SLEY-kirjat, 1980
Peder Olsen: Rukouksella paraneminen, Suomen Lähetysseura, 1982
Martta Kaukomaa: Elävän veden virrat, Kuva ja sana, 1984
Eero Junkkaala: Armolahjat, Perussanoma, useita painoksia eri vuosina
Katri Pulkkinen: Raportti rukouksella parantamisesta, Päivä, 1990
Olli Valtonen: Seppo Juntunen : parantajan palveluksessa, Kirjapaja, 1990
Agnes Sanford: Parantava valo : tie hengelliseen parantamiseen, Karisto, 1992
Kirsti Löytty: Kunnes kasvosi näen, Karas-Sana, 1993
Yonggi Cho: Pyhä Henki ja sinä: Yonggi Chon henkilökohtainen todistus Pyhästä Hengestä ja hänen lahjoistaan, Kuva ja sana, 1993
Marja-Leena Aho: Rakkauden parantava voima, Panorama-kirjat, 1994
Jari Kekäle: Pyhän Hengen tie, Perussanoma, 1997
Sirpa Riihimäki: "Tänään täällä paranee joku..." : suomalaisen rukousparantamisen folkloristista tarkastelua, S. Riihimäki, 1997
Jack Deere: Jumala puhuu ja parantaa, Kuva ja sana, 1997
David Lim: Mitä Raamattu sanoo armolahjoista, Aika 1998
Stanley H. Frodsham: Smith Wigglesworth, uskon apostoli, Kristillinen kirja- ja musiikkikustannus, 1999
Esa Suojala: Palvele pyhillä armonlahjoilla, Päivä, 2001
Seppo Hämäläinen: Armolahjat arjessa, Uusi Tie, 2002
Jukka Rokka – Leo Meller: Valtaistuinsalista : Jumalan lähetti on esiripun takana, hänen profeetallinen sanomansa on tässä, väkevämpänä kuin koskaan, Kuva ja sana, 2003
Kalevi Lehtinen: Pyhä henki tässä ja nyt, Päivä, 2004
Risto Santala:  Armolahjoista armon tasolta, Kuva ja sana, 2005
Christian A. Schwarz: Lahjojen 3 väriä : kolminainen lähestymistapa hengellisten lahjojen tunnistamiseen ja kehittämiseen, Päivä, 2005
David Petts: Armolahjat seurakuntaa rakentamassa, Aikamedia, 2007
Ulla-Christina Sjöman: Jumala kuulee rukouksesi, Fontana Media, 2008
John Bevere: Näinkö sanoo Herra? : kuinka voit tietää milloin Jumala puhuu sinulle jonkun toisen kautta,   KKJMK 2008
Kristian Sand: Elävän veden virrat : profeetallinen opaskirja yhdeksästä armolahjasta sanan palvelijoille ja kristityille, KKJMK 2009
Jyrki Isohella: Seurakuntavirat, Aikamedia, 2011
Jane Kise etc.: Opi tuntemaan itsesi : elämän avaimet, life keys, Päivä, 2012
Timo Junkkaala: Henki ja lahjat, Perussanoma, 2012
Marko Selkomaa: Askeleet yliluonnolliseen, Aikamedia, 2012
Petteri Arasalo:  Hengen lahjat seurakunnassa, Aikamedia, 2013
Jukka Norvanto: Tahtoisin olla hyödyksi, Perussanoma, 2013
Peter Lawrence: Henki, joka puhuu : yliluonnollinen osana elämää, Päivä, 2013
Vesa Ollikainen: Ihmeet ja äärikarismaattisuus : mistä on kysymys?, Uusi Tie, 2017

C.Peter Wagner: Löydä lahjasi: Armolahjat seurakuntaa rakentamassa, Karas-Sana, 1992
(engl, alkuteos: "Your Spritual Gifts Can Help Your Church Grow", 1979
Tekstiä lyhennetty oikeudenomistajan luvalla
Suomennos: Olli Palén
Kansi: Ari Tenhunen
Mistä hankittu: Kauhajoen kunnankirjasto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti