maanantai 22. lokakuuta 2018

Yhdessä yksin? Mielenterveysongelma parisuhteessa ja perheessä

Kuntoutussuunnittelija, projektipäällikkö Jari Koskisuu ja erikoissairaanhoitaja, perheterapeutti Tarja Kulola ovat kirjoittaneet tämän läheisen mielenterveysongelmaa käsittelevän kirjan Yksin yhdessä? Mielenterveysongelma parisuhteessa ja perheessä

Kirjasta oli apua ja vertaistukea mielenterveyskuntoutujien omaisille.  Teksti oli selkeätä ja kokemusperäiset tarinat auttoivat ymmärtämään oman läheisensä tilannetta ja omiakin tunteita.

Lukijalle -osiossa sanotaan:

Yhdessä yksin? painottuu sisällöllisesti kuvaamaan niitä ilmiöitä ja vaikutuksia, joita mielenterveysongelmalla on parisuhteeseen. 

Halusimme antaa molemmille (puolisoille) mahdollisuuden tuoda esiin oman näkökulmansa tilanteeseen. 

Kirjaa varten haastateltiin seitsemää pariskuntaa yhdessä ja sen lisäksi joitakin ihmisiä erikseen keväällä 2005, helmikuusta toukokuuhun. 

… toivoimme ihmisten kertovan omin sanoin yhteisen tarinansa ja sen, miten puolison sairastuminen vaikutti tarinan kulkuun. 

Nimet ja myös muita yksityiskohtia on muuten, joten haastateltavat eivät ole tunnistettavissa. 
Alkuperäiset nauhoitukset ja myös tekstiversiot niistä on hävitetty haastateltujen osalta tekemämme sopimuksen mukaisesti.

Halusimme välittää tässä kirjassa kuntoutujien ja heidän puolisoidensa kokemuksia, tunnelmia ja ajatuksia mahdollisimman paljon.

Kirja perustuu elämäntarinoihin, joissa perhettä on kohdannut toisen puolison vakava, pitkäkestoinen mielenterveysongelma.

1 Hämmennyksen aika – mitä meille tapahtuu?

Tässä osiossa kerrotaan aluksi lyhyesti ajasta ennen sairastumista. Mitä sitten tapahtuu, kun oireilu alkaa. Pohditaan, miksi tilannetta ei tunnisteta. 

2 Hengissä selviämisen aika – minkä kanssa taistelemme?

Millaista on hoitoon lähteminen. Miltä tuntuu, kun ongelma saa nimen, diagnoosin. Kuinka hoito järjestetään ja millaista tukea siihen saa. Millaisia tulkintoja mielenterveysongelmasta tehdään. Miksi minä sairastuin, miksi hän sairastui, miksi ei joku toinen?
Pohditaan mistä psyykkisten sairauksien ajatellaan johtuvan. 

3 Vakiintumisen aika – miten elämme tässä tilanteessa?

Miten elämä jatkuu sairastumisen jälkeen. Millainen tilanne on.  Miten läheiset sen kokevat. Miten sairastunut kokee olevansa taakka perheelleen. Miten perheet ovat tilanteessa vahvojakin ja joustavia. Mitkä kaikki asiat vaikuttavat parisuhteeseen ja perheeseen puolison sairastuessa.

4 Elämä jatkuu – miten tarina muuttuu?

Miten käy tasaveroisuuden parisuhteessa ja onko se mahdollista. Entä miten on seksuaalisuuden ja läheisyyden laita. Miten vanhemmuus jaetaan. Millaisia erityisongelmia mielenterveysongelmaan voi liittyä. 

5 Kuntoutuminen – suuntautuminen tulevaisuuteen

Millaisia haasteita kuntoutuminen luo parisuhteeseen ja perheeseen.  Muutostarve, jonkun on muututtava. Mitä siihen muutoksen tarvitaan. Mistä aloittaa muutos. Pohditaan miltä elämä voisi näyttää, millaisia olisivat haaveet ja unelmat. Tehdään ratkaisuja ja päätöksiä. Sitoudutaan elämään.  Miten uuden matkan alkuun pääsee.

6 Mitä voimme odottaa ammattihenkilöstöltä?

Tässä kappaleessa kerrotaan lyhyesti näkökulmia perhetyöhön. Eri perhetyön muotoja. 

7 Kaiken jälkeen

Kirjan päättää kirje, jonka yksi pariskunta Kaisa ja Kari kirjoittavat  pohtien mitä he nyt ajattelevat katsoessaan mennyttä ja tulevaa.

Jari Koskisuu - Tarja Kulola: Yhdessä yksin? Mielenterveysongelma parisuhteessa ja perheessä, Edita, 2005
Kansi: Sanna Laajasalo
Mistä hankittu: Lapuan kaupunginkirjasto


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti